Technomarine Ltd. performs repairs of machines and mechanisms , which includes: 
 
 1. Repair, prevention, diagnosis:
 •  Корабни силови уредби

        -  корабни главни двигатели;

        -  турбокомпресорни агрегати – съвместно с фирма„Транссервиз-Т” под ръководството на доц. д-р инж. Йосиф Йосифов;

Под ръководството на доц. д-р инж. Йосиф Йосифов е извършен ремонт на над 2000 бр. турбокомпресорни агрегати /забележка: фирма „Транссервиз-Т” е оторизирана от чешката фирма PSB-Turbo за профилактика и ремонт

 • Бързооборотни двигатели;
 • Индициране и анализ на корабни двигатели;
 • Винто-рулеви устройства: гребен вал и гребен винт, кронщейнови , дейдвудни и коридорни лагери, балери, пера, винтови дюзи;
 • Специализиран сервиз Volvo Penta – главни двигатели и дизел-генератори
 • Корабни спомагателни механизми
 • Дизел-генератори
 • Въздушни компресори
 • Помпи- бутални, винтови, центробежни, вихрови, едностепенни и многостепенни
 • Топлообменни апарати: маслени, водни, въздушни
 • Хидрофори с различен обем и налягане
 •  Палубни механизми с електрически и хидравлични приводи: шпил, брашпил, лебедка;
 •  Хидравлични устройства по товарни хамбари и товарни кранове
 •  Дънно-задборна арматура
 • Тръбопроводи от двигатели, механизми , общокорабни системи
             Разнообразието ремонтирани двигатели от фирма ТЕХНОМАРИН ООД, влючва:
Главни корабни двигатели Дизел генератори
B & W DEUTZ F6L912W
SULZER DEUTZ AGKHD
FIAT B&W  8BAH22
AKASAKA-MITSUBISHI    VOLVO PENTA TAMD 120AK
DEUTZ  DORMAN
MAN YANMAR 6MAL-T
MITSUI IVECO
HANSHIN ISOTTA  FRASCHINI
SKL LEYLAND  SW680/141
ABC DIESEL LISTER