Най-добрата атестация за постигнатото през годините от нас са следните факти:

- ремонтирани турбокомпресори (турбини за ДВГ) без нито една рекламация;

- приемане нашата дейност от водещите морски квалификационни организации;

- отзивите от водещи корабоплавателни фирми, които можем да Ви предложим при поискване;