През изминалите години сме работили за десетки корабособственици и брегови фирми у нас и зад граница по-важни наши партньори са били:

1.  ПАРАХОДСТВО БМФ

За най-големият корабособственик ние работим вече от 20 години, като сме извършили следното:
■   много ремонти на турбокомпресори (турбини за ДВГ) на борда на кораби, в сервизни условия и зад граница.

■   възстановяване над 1000 лагерни възли за турбокомпресори (турбини за ДВГ) на фирмите PBS Turbo, ABB, KBB, Napier;

■   retrofit модернизация на ДВГ;

■ увеличаване морския запас по мощност на двигатели на кораби чрез преустройство на турбокомпресорните им агрегати;

■   решаване проблема с неустойчивата работа на турбокомпресори.

2.  ПАРАХОДСТВО БРП

За най-голямата българска корабна компания на река Дунав, ние работим от 1978год., като истинската ни работа започва след 1990год. От тогава до момента по-важните неща, които сме направили са:

■   ремонт на турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■   retrofit/модернизация на двигатели;

■   решаване проблема с неустойчивата работа на турбокомпресори.

3.  ДАЛКИЯ – Варна

Вече четвърта година ние си партираме с френската фирма ”Далкия” в ремонта на новите поколения турбокомпресори (турбини за ДВГ), монтирани на газовите двигатели на фирмата „Jenbachеr”. Резултата от това е:

■   ремонт на 24 турбокомпресори.

4.  АЕЦ – Козлодуй

За първи път от пускането в експлоатация на централата, ремонт на турбокомпресорните агрегати на дизел-генераторните станции бяха извършени от специалистите на нашата фирма. До момента направеното от нас се свежда до:

■   ремонт на 14 броя турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■  инженерно-технически предложения за подобряване техническата сигурност свързани с мазането на двигателите, приемането на въздух, извършването на ремонтите и надеждността на роторите на турбокомпресорите.

5.   ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

През последните 30 години наши специалисти са участвали в решаването на задачи свързани с техническата експлоатация на турбокомпресори, парни и газови турбини, като:

■   ремонт на турбокомпресори (турбини за ДВГ), в това число през 2009год. за първи път на нови поколения такива, на фирмата КВВ – Германия;

■   поредица от инженерно-технически консултации.

6.   ТЕРЕМ КРЗ ”ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” – Варна

Контактите ни с военния кораборемонтен завод са над 15 години и те включват:

■    ремонт на турбокомпресори (турбини за ДВГ);

■    многократни  инженерно-технически консултации;

■    монтаж,въвеждане в експлоатация на балансировъчен стед и подготовка на специалисти.

7.  През изминалите години наши специалисти са работили още за редица наши и чужди фирми, като:

- Bourgas Shipyards, Cosmos Shipping, Board Marine,Rubiships, Passat, Vassilev Maritime, .