МАСЛЕНИ СЕПАРАТОРИ POSEIDON EVO
Environmental Protection Engineering S.A. е водещ производител на маслени сепаратори и уреди за измерване на масленото съдържание.

Иновативна технология

Масленият сепаратор Poseidon Evo се състои от две части- съединителна и за избистряне на емулсията. Съединителната част работи в непрекъснат режим и само когато детекторът  за наличие на масло отчете маслено съдържание в отпадъчните води по-високо от 14 pm, тогава частта от уреда за избистряне на емулсията започва своята работа.
Уредът съдържа ефективен материал за абсорбиране на въглеводорода, който осигурява отлично качество на отпадъчните води, с маслено съдържание много по-ниско от изискванията на Международната морска организация. Действието на уреда изисква минимален контрол и осигурява дълъг период на работа.

Основните предимства на уреда са:

•Напълно автоматично действие

•Самопочистване чрез обратен поток

•Минимално техническо обслужване

•Не се изисква използването на химикали

•Маслено съдържание в отпадъчните води под 5 мч при всякакви тестове

•Лесна инсталация и надеждно действие

Ползи

•Лесен за инсталиране: Доставят се всички електрически и хидравлични части, предварително свързани и сглобени

•Ниски радходи за поддръжка: Елементите на Poseidon Evo са конструирани и тествани за работа във всички условия осигурявайки устойчивост и ниски изисквания за поддръжка и в най-взискателната среда

•Ниски разходи за действие: Напълно автоматичен, без необходимост от използването на химикали. Минимално техническо обслужване

•Подобрено качество на течностите. Надеждни резултати при тестване във всички условия, съгласно изискванията на Международната морска организация

•Изискват се минимални технически ресурси: Необходимо е ограничено персонално обслужване поради автоматичното му действие. Освобождава ресурси за работа върху други задачи, намалявайки трудовото натоварване

Продуктова гама

Масленият сепаратор Poseidon Evo е наличен в различни размери:
1,0-2,5-5,0-10,0- куб. м/ч
Уредът може да се произведе от мека или неръждаема стомана.