Фирма  "ТЕХНОМАРИН" ООД съвместно  със "СЕНИ" ООД  осъществява проекти и разработки на:

-    нестандартно корабно оборудване и конструкции;

-    инженерингови проекти в индустриални предприятия.

В досегашната си дейност, фирма „Техномарин” ООД успешно работи и изпълнява възложени поръчки, по значимите от които са:

      1. Участва в преустройство и реконструкции по плавателни съдове по зададени инженерни проекти за „Параходство българско речно плаване” АД - Русе:

  • изграждане на подвижни хидравлични рулеви рубки на м/к „Васил Априлов”, м/к „Георги Мамарчев”, м/к „Георги Измирлиев”
  • изработка и монтаж на платформи за автомобили за самоходни баржи тип Ro-Ro „СБ- 19”  и „СБ-27”

      2. Извършва агрегатна подмяна или инсталиране на нови:


 

 

 

 

 

                                   ПРЕДИ

                                      СЛЕД

                                      

 

 

 

 

 

ПРЕУСТРОЙСТВО

ПРЕУСТРОЙСТВО