Извършените класови ремонти от ТЕХНОМАРИН ООД до момента включват възстановителни дейности по плавателните съдове на фирма „БОНМАРИН” м/вл „Бонмар”, м/вл „Вояджър”