Фирма ТЕХНОМАРИН ООД извършва ремонт на корабни машини и механизми, който включва:
 
 1. Ремонт, профилактика, диагностика:
 •  Корабни силови уредби

        -  корабни главни двигатели;

        -  бързооборотни двигатели;

 • Индициране и анализ на корабни двигатели;
 • Винто-рулеви устройства: гребен вал и гребен винт, кронщейнови , дейдвудни и коридорни лагери, балери, пера, винтови дюзи;
 • Специализиран сервиз Volvo Penta – главни двигатели и дизел-генератори
 • Корабни спомагателни механизми
 • Дизел-генератори
 • Въздушни компресори
 • Помпи- бутални, винтови, центробежни, вихрови, едностепенни и многостепенни
 • Топлообменни апарати: маслени, водни, въздушни
 • Хидрофори с различен обем и налягане
 •  Палубни механизми с електрически и хидравлични приводи: шпил, брашпил, лебедка;
 •  Хидравлични устройства по товарни хамбари и товарни кранове
 •  Дънно-задборна арматура
 • Тръбопроводи от двигатели, механизми , общокорабни системи
             Разнообразието ремонтирани двигатели от фирма ТЕХНОМАРИН ООД, влючва:
Главни корабни двигатели
Дизел генератори
B & W DEUTZ F6L912W
SULZER DEUTZ AGKHD
FIAT B&W  8BAH22
AKASAKA-MITSUBISHI    VOLVO PENTA TAMD 120AK
DEUTZ  DORMAN
MAN YANMAR 6MAL-T
MITSUI IVECO
HANSHIN ISOTTA  FRASCHINI
SKL LEYLAND  SW680/141
ABC DIESEL LISTER