ПРОЕКТ НА ЛАГЕРА

Композитните лагери с морско приложение на ACM Beаrings изискват радиална опора от лагерното легло. При нормални експлоатационни условия  пресовата сглобка е достатъчна за задържането на лагера в леглото му.  При определени приложения може да се използват допълнителни механични
средства против превъртане като задържащи гривни, ленти, шпонки и др.  Препоръчително е изработка на водеща фаска на лагерното легло за предотвратяване остъргването на лагера по време на пресовата сглобка при монтажа му. 
Външният диаметър на вала трябва да е еднакъв по цялата дължина на работната повърхност на лагера.  Финишната обрабока на повърхността на вала трябва да е максимално до 1.2 Ra. За морски приложения, ACM Bearings  препоръчва облицовка на вала с минимален стандарт неръждаема стомана 316L. 

МАШИННА ОБРАБОТКА

Материалите на ACM Bearings са лесно машинообработваеми с използването на конвенционални машинни инструменти. Ръководства за машинна обработка са налични и могата да се предоставят при поискване.

МЕТОД НА МОНТАЖ

В зависимост от размера им, лагерите могат да се инсталират както с пресова сглобка(набиване) или чрез технологията на охлаждане в течен азот и инсталиране в леглото. Охлаждането в течен азот е предпочитан метод за инсталиране на лагерите за рулевата или винтовата групи. Трябва да се вземат всички предпазни средства за избягване на повреди на лагерите по време на монтажа им. Вътрешният диаметър трябва да се провери по всички направления и по дължина при достигане на околна температура, с цел осигуряване и постигане на минимално изискуемата хлабина към вала. Ръководства за монтаж и изчисляване на лагерните размери са налични и могат да се предоставят при необходимост.

Лагерите могат да бъдат изсталирани също така и чрез залепване с различни двукомпонентни полимерни материaли.