ЛАГЕРНИ ПРОДУКТИ 

L2 MARINE

L2 Marine като продукт е представен на пазара като лагерни заготовки по рулевите устройства  през 2001 г. и

оттогава са инсталирани и успешно се експлоатират в над 1000 плавателни съда, както новопостроени така и ремонтирани кораби с различни размери на вала до диаметър 1.25 m.

ACM L2 Marine е единствения синтетичен композитен материал, който има регистрово одобрение за работа както със смазване така и при суха експлоатация, което го прави идеален материал за рулеви приложения.

Други приложения включват: доково машинно оборудване, системи за акустиране, кормилни механизми, ролкови лагери, лагери за херметични  врати, секторни лагерни системи и много други. L2 Marine може да се използва като лагери на гребния вал с водно мазане при речните и брегови съдове.

По-долу са посочени основните характеристики на L2Marine:

Параметър
Стойност
Товароносимост (към плоскоста) 375 N/mm2
Товароносимост (към ръба) 150 N/mm2
Якост на удър (към плоскоста) 100 kJ/m2
Якост на срязване 137 N/mm2
Плътност 1,30g/cm3
Твърдост (Rockwell M) 110
Коефициент на триене(сухо)    0.15
Максимална работна температура 140 °C
Коефициент на термично разширение 5,0 x 10-5 /°C
Раздуване във вода <0,15%
(Характеристиките на материла са номинални и не гарантират минимални стойности)
 
LNF

LNF материал е разработен за подобряване гамата материли на ACM Bearings. Сега LNF е специфициран и се доставя за новостроящи се  кораби, а също и като резервни части за много военоморски съдове в световен мащаб – лагери на гребния вал с водно мазане при надводните и подводни съдове.

Резултатите от тестови изпитвания са доказали убедително, че LNF има по-добри лагерни характеристики в сравнение с подобни пластмасови (найлон) или еластомерни материали, използвани към момента. LNF може да се доставя напълно машинно обработен за изграждане на новостроящи се съдове и съоръжения или като изделия за замяна на предишни гумени или сегментни  лагери, еластомерни или найлонови лагерни втулки.

Основните характеристики на LNF:
  
Параметър Стойност
Товароносимост (към плоскоста)
180 N/mm2
Максимална работна якост на натиск 50 N/mm2
Модул на натиск 4000 N/mm
Якост на удър (към плоскоста) 35 kJ/m2
Плътност    1,3 -1,4 g/cm3
Твърдост (Rockwell M) 90
Коефициент на триене(сухо)    0,13 – 0,18
Максимална работна температура > 100 °C
Коефициент на термично разширение 5,0 x 10-5 /°C
Раздуване във вода 1,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Характеристиките на материла са номинални и не гарамтират минимални стойности)