Индустриални двигатели

Фирма Техномарин ООД изпълнява ремонтно-възстановителни дейности на двигатели с вътрешно горене и спомагателни механизми в направления:

 - предприятия от машиностроенето и леката промишленост

 - топло и  електроцентрали

 - тежка и лека автотракторна техника